marți, 24 octombrie 2017

2017-TRĂDAREA ȘI TRĂDĂTORII DE ȚARĂ

      România nu a dus lipsă de-a lungul istoriei sale zbuciumate de trădări, conspirații antinaționale, comploturi împotriva propriei țări și a intereselor sale!
Din motive personale sau de grup, din dorința de mărire deșartă, din obsesia prea măririi sau a fetișului de a fi "întâiul țării", "mai marele", "căpetenia" ori "șeful", această țară și implicit poporul său au căzut victimele unor scelerați!
Perioada de după 1989 nu a fost una a revitalizării și redesteptării  spiritului național, a promovării valorilor naționale individuale si instituționale, din contră, s-au găsit argumentele de manipulare a maselor despuiate intelectual de idea națională, prin care s-a validat democratic sloganul "la vremuri noi, tot noi!"
      Trădătorii de țară doar s-au rebranduit, nemailucrând ocult ci pe față, ocupând funcțiile de conducere de la toate nivelurile, până inclusiv la funcția de președinte al țării!
          Astăzi România a atins nivelul cel mai de jos al existenței sale istorice, fiind stoarsă necontenit de resurse (umane si materiale), fiindu-i exploatate bogățiile naturale și toate astea pentru și în interesul unor entități externe, cu complicitatea trădătorilor de țară!
        În România anului 2017, șeful statului stă cuminte la Cotroceni (dacă nu este la Sibiu pe perioada weekendului "prezidențial", adică de vineri până marți) și vorbește doar când i se permite și cu avizul ambasadei SUA, guvernanții se fac că guvernează dar o fac în defavoarea poporului, structurile de forță ("serviciile" de orice natură) își dublează sau chiar triplează numărul angajaților, iar instituțiile de cercetare penală răspund comenzilor politice, toți aceștia având un singur țel: "MAI ÎNTÂI...NOI!"
      Într-un astfel de moment critic, în care întreg spectrul politic este nepăsător de soarta țării, când mai avem doar un an până la Centenarul Marii Uniri de la 1918, se naște o întrebare legitimă și necesară:
- Trădătorii care au trădat România, vor răspunde pentru faptele lor?

       România nu se mai poate face bine, decât dacă toți cei nemulțumiți cărora nu ne este indiferent de ce se va întâmpla cu acest pământ "bun și frumos", de țara copiilor și nepoților noștri, ne vom ridica și vom spune fără frică: 
AJUNGE; MAI ÎNTÂI ROMÂNIA!

joi, 17 august 2017

Despre erezia FILIOQUE!

In prima jumătate a secolului al VI-lea, în Apus, printre creştinii din Spania s-a răspândit învăţătura despre purcederea Duhului Sfânt şi din Fiul [cf Filio, Filioque]. O contribuţie deosebită în acest sens a avut episcopul Seviliei de atunci, Isidor. La Sinodul III de la Toledo (589), această învăţătură a primit într-o măsură caracter sobornicesc, încât participanţii sinodului, după cuvintele Crezului niceo-constantinopolitan: „credimus... et in Spiritum sanctum, dominum et vivificantem, ex Patre...” au adăugat: „et ex filio (procedentem)”. Astfel aşezată în rândul dogmelor, s-a răspândit din ce în ce mai mult în Spania, lucru la care au contribuit în mod deosebit sinoadele de la Toledo: IV (634), VI (638), XI (675) şi XVI (693).
Filioque a provocat dispute mari şi în Răsărit, şi în Apus. Dogma locală a Bisericii Spaniole a luat treptat amploare în Apus, chiar dacă a întâmpinat deseori rezistenţa episcopilor înşişi. Astfel, în timpul Papei Martin, episcopii apuseni care au participat la sinodul din Lateran (649) au mărturisit credinţa lor în Sfânta Treime întocmai ca Crezul niceo-constantinopolitan şi, prin aceasta, în acelaşi timp ad litteram au repetat hotărârea Sinodului IV despre caracterul sfânt şi neschimbabil al acestui Simbol al credinţe.Intr-una dintre epistolele sale către Sinodul al VI Ecumenic, Papa Agaton a scris că desăvârşita cunoaştere constă în păzirea cu sârguinţă şi trezvie a tuturor articolelor credinţei apostolice, ţinând credinţa şi în Sfântul Duh, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede. In a doua epistolă a sa către acelaşi Sinod, a afirmat cu tărie că Biserica de la Roma păzeşte neclintit credinţa pe care au predat-o cele cinci Sinoade Ecumenice şi are mare grijă să nu se schimbe nimic, nici să se adauge, nici să se ia din ceea ce a fost stabilit în hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice.
Spre sfarşitul secolului al VIII-lea, sub conducerea lui Carol cel Mare, galii au cucerit o parte din Spania unde la liturghie se folosea Crezul cu adaosul Filioqne. Luând, aceste liturghii ca model, şi în Italia s-a împământenit treptat obiceiul de a se sluji liturghia cu adaosul Filioque. Acesta a întâmpinat rezistenţă şi a fost osândit de oamenii cu un sentiment ecumenic şi cunoaştere ecleziastică mai profunde. Astfel, Alcuin, vestitul teolog al Bisericii galice, în epistola a IX-a (798), scrie creştinilor din Lyon:
Iubiţi fraţi, păziţi-vă, cu cea mai mare grijă, de amăgirile noilor secte din Spania. Urmaţi credinţa Sfinţilor Părinţi, şi intr-o unitate în duh preasfântă, ţineţi-vă strâns de Biserica sobornicească (universali Ecclesiae), întrucât este scris: „Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinţii tăi" (Pilde 22, 2-8). Şi nu adăugaţi nimic nou în Simbolul credinţei soborniceşti. [...] Mergeţi pe cărarea dreaptă a Învăţăturilor apostolice şi nu vă abateţi nici la stânga, nici la dreapta de la calea împărătească, în rătăcirile născocite de curând.
Insă aceste avertismente n-au avut un succes larg şi de durată, deoarece Carol cel Mare, un susţinător înflăcărat al lui Filioque, folosea în paraclisul imperial Crezul cu acest adaos. Acest aspect deosebit a contribuit la răspândirea şi împământenirea Crezului cu adaosul Filioque.
Crezul cu Filioqne apare în Apus la începutul secolului al IX-Iea, când, în 809, călugării gali din ordinul Muntelui Măslinilor au venit în Ierusalim spre închinare la Locurile Sfinte şi au început să folosească la liturghie Crezul cu adaosul Filioque. De aceea au intrat în conflict cu preoţii localnici greci, al căror reprezentant neînduplecat a fost monahul loan de la Manăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit, care socotea învăţătura Filioque erezie, iar pe monahii gali, eretici. Jigniţi, monahii din Galia i-au scris Papei Leon al III-lea, jeluindu-se şi rugandu-l să-i ocrotească şi sa-i călăuzească. Au scris următoarele:
Preamilostive părinte, te instiintam despre necazul pe care il induram aici. loan de la Mănastirea Sfantului Sava a scris împotriva noastră afirmând că galii care se afla pe Muntele Măslinilor sunt eretici şi ne-a spus că noi toti galii suntem aşa. El se leapădă de credinţa noastră spunând că mai rea erezie nu există. [...] După aceasta, am declarat preoţilor Sfintei Cetăţi [...] că şi noi credem aşa precum crede Sfânta Biserică de la Roma (...) că în Crez spunem mai mult decât "Care de la Tatăl şi Fiul purcede", la care loan, acel vrăjmaş al sufletului lui, a zis că chiar cu aceste cuvinte ne arătăm eretici, (...) Şi aşa, din cauza acestui loan, în Cetatea Sfântă s-a întâmplat o mare confuzie, fiindcă el zice că Duhul Sfânt nu purcede din Tatăl şi Fiul [...]. In greceşte ei nu spun ca noi, ci: Care din Tatal purcede, iar cuvântul pe care noi îl folosim în latină îl socotesc neîngăduit.
Papa Leon al III-lea a trimis împăratului Carol cel Mare această plângere a monahilor gali, însoţită de o scrisoare personală. Cu această ocazie, în martie 809, Carol cel Mare a convocat sinodul din Aachen. Detaliile despre lucrarea acestui sinod lipsesc, însă se ştie că sinodul a fost condus de însuşi împăratul Carol, majoritatea participanţilor au fost pentru Filioque, iar după încheierea sinodului, hotărârile au fost trimise papei de la Roma, spre a fi aprobate, prin episcopul Bernard din Worms şi stareţul Adalhard din Corbie. Papa i-a primit pe trimişi şi, citind hotărârea sinodală, a declarat:
Aşa gândesc, aşa cred [...]. Interzic orice gândire şi învăţătură despre această chestiune. Iar de cel care gândeşte contrar, dacă nu-şi va reveni şi nu va crede aşa, mă lepăd cu totul.
Insă, chiar daca a fost de acord cu învăţătură purcedorii Sfântului Duh şi din Fiul, papa a refuzat categoric solicitarea misionarilor ca Filoque sa fie adăugat in Crezul niceo-constantinopolitan. La Sinodul de la Roma (810), a poruncit ca textul Crezului niceo-constantinopolitan, fără Filioque, sa fie gravat pe doua tăbliţe de argint şi expus în Bazilica Sfântului Petru, sub care a mai scris:
Eu, Leon, am lasat acestea din dragoste si spre pazirea credintei ortodoxe
Insă succesorii lui Leon al lll-lea, mai ales insistentul papă Nicolae I, in pofida protestelor venite din Răsărit în numele Bisericii Ecumenice (Universale) şi al credinţei, au facut tot posibilul ca adaosul Filioque sa rămână dogma crezului apusean.

joi, 2 februarie 2017

Băsescu şi pericolul dispariţiei PNL!

      Nimic nu mi se părea mai urât si sinistru în politică decât PSD.
     Toată această gaşcă a trecut în planul doi, din clipa în care a apărut ca lider al altui altui partid de pe eșichierul politic al partidelor de stânga, provenit din defunctul FSN, cunoscut opiniei publice sub numele de Băsescu!
     Acest personaj extra-ordinar (adică ieșind cu mult în afara sferelor ordinarului), prin caracterul său gregar, educația precară si comportamentul "defect", calități ce l-au "recomandat" ulterior ptr. a deveni membru al fostelor structuri de securitate, a reușit prin diversiuni tipice lichelismului politic să parvină până la funcţia supremă în stat, de unde a reuşit cu complicitatea subalternilor din partid (o parte dintre ei fiind creaţi după chipul şi asemănarea sa), să înşele, să batjocorească, să mintă un întreg popor!
    Unicul duşman al poporului român este acest personaj sinistru, ajuns azi apărător al statului de drept împotriva sistemului mafiot, inventat si valorificat din plin de el, pentru el, familia şi apropiaţii lui!
     El niciodată nu a considerat PSD-ul decât ca pe un adversar politic, de care să se folosească şi s-a folosit din plin! El cu PD-ul a fuzionat prin absorbţie cu 13 partide, a trecut într-o noapte din Internaţionala Socialistă în tabăra Popularilor Europeni, PNŢCD-ul l-a distrus, singurul său “obiectiv” nerealizat pănă în acest moment este dispariţia PNL!
     Alaltăieri seară şi-a dat demisia :))))))) din funcția de preşedinte PMP,  interpretând de fapt actul doi al piesei de teatru comic cu iz de dramoletă "Perdeluţa"!
     De fapt, profitând de manifestațiile de stradă din aceste zile, sinistrul pregătește împreună cu vechii şi actualii colaboratori urmatoarea mișcare politică, pe care presa deja a anticipat-o ieri, o mișcare ce a fost încercată (din fericire fără succes) şi de VleausafiuPlimMinistlu în campania pentru locale şi anume “alierea”, “unirea” şi în final “fuziunea” PNL cu PMP!
     Oare cât de scurtă este memoria românilor si cât de naivi pot fi, ca să se lase captivați  atât de tare de manifestațiile de protest, fără să sesizeze că în spatele acestora se ascund şi se pregătesc mişcări mult mai periculoase, cel puţin pentru PNL!
     Cum chiar din clipa fuziunii PNL cu PDL, personal am atras atenția permanent, asupra pericolului pedelizării băsiste a partidului Brătienilor (“obiectiv” ce este aproape realizat), acelaşi lucru voi face şi acuma:
LIBERALI TREZIȚI-VĂ!
NU-I VINDEȚI PE BRĂTIENI LUI băsescu!
PSD este adversarul nostru tradiţional şi aşa va rămâne!
Băsescu şi oamenii săi sunt adevărații dușmani!
 PS
Nu vreau să-l văd pe Băsescu împreună cu Nutzi, Falca, Roberta şi Turcescu aprinzând lumânări la cavoul de la Florica!