duminică, 1 aprilie 2012

Nerecunoașterea Abdicării Regelui MIHAI de către PNL și PNȚCD!

PARTIDELE DIN ROMÂNIA CONSIDERĂ ABDICAREA 
REGELUI MIHAI DREPT NULĂ ȘI NEAVENITĂ

Comunicat

       Cele trei partide democratice din România, partidul național-țărănist, partidul liberal și partidul social democratic independent, care reprezintă voința reală a poporului român, luând cunoștință de declarațiile Majestății Sale, Regele Mihai, cu privire la împrejurările în care a avut loc abdicarea, doresc, prin intermediul mandatarilor din străinătate, să aducă la cunoștința opiniei mondiale următoarele:
       Ele nu recunosc abdicarea Majestății Sale, Regele Mihai, după cum nu recunosc nici un act determinat prin violență și contrat Constituției și legilor țării.
       Nici o schimbare a instituțiilor fundamentale ale statului român nu pot avea loc fără o consultare prealabilă și fără libera exprimare a voinței națiunii române.
       Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947 a fost săvârșită de un guvern impus și menținut de către o putere străină. El a fost confirmat prin votul unui Parlament care este rezultatul unor alegeri falsificate. De altfel aceste alegeri nu au fost recunoscute de către cele trei partide democratice, iar caracterul lor fraudulos a fost constatat de Marile Puteri în cadrul unor declarații oficiale. Această lovitură de stat este în același timp în contradicție flagrantă cu principiile fundamentale ale Chartei Națiunilor Unite cât și față de garanțiile de libertate și independență acordate României în baza angajamentelor internaționale.
       Partidele menționate rămânând credincioase ideologiilor lor, se declară solidare în ceea ce privește marile probleme naționale și sunt decise să nu precupețească nici un sacrificiu în eforturile lor pentru restaurarea independenței țării și a libertăților democratice și pentru a asigura României realizarea aspirațiilor legitime în cadrul unei colaborări sincere internaționale.

     Paris, 10 martie 1948

     Comunicatul a fost făcut în numele celor trei partide care au combătut dictatura și au participat la acțiunea Regelui Mihai în favoarea Aliaților. Declarația a fost redactată de domnii Niculescu-Buzești, fost ministru al afacerilor externe, prof Augustin Popa, Emil Ghilezan și COrnel Bianu, reprezentanți ai Partidului Național-Țărănist, M. Fărcășanu și Vintilă Brătianu, reprezentanți ai Partidului Național-Liberal și I. Zissu, reprezentant al Partidului Social-Democrat independent.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu