marți, 20 decembrie 2011

Republică sau Monarhie? (I)

"Când eram în clasa a IV-a primară, la o materie/disciplină numită, dacă îmi amintesc bine, "Datoriile omului și ale cetățeanului", învățătorul ne-a spus că statele se împart în monarhii și republici; în monarhie, puterea se moștenește, în timp ce în republică, conducătorul este ales; în monarhie, a continuat el, indiferent dacă ești deștept sau prost, ajungi rege; în republică, ttrebuie să ai anumite calități pentru a fi ales (lecția avea loc - nota bene! - în iarna 1943-1944!).
"Voi, copii - ne-a întrebat învățătorul - care credeți că este forma de stat cea mai bună?". "Republica!", a răspuns toată clasa în cor. De atunci, am rămas republican convins. Pe moment, argumentația învățătorului mi s-a părut corectă. Mai târziu, mi-am dat seama că nu era fără fisuri; oameni care nu aveau umbră de calități pentru a fi șefi de stat au fost aleși, în diverse contexte politice, ca președinți de republică.
Și totuși, convingerile mele de extrema stângă m-au făcut să rămân partizanul republicii.
Nimic nu este mai primejdios decât a rămâne "încremenit în proiect", de a deveni iobagul unei anumite concepții sau ideologii. Totul - ne învață dialectica - depinde de condițiile de loc și de timp. Pentru România, astăzi, o spune cel care a fost troțkist și maoist, singura șansă de salvare este RESTAURAȚIA MONARHIEI.
Precizez: o șansă, căci nu știm dacă ea se va confirma sau nu. Dar încercarea merită să fie făcută."(...) - academician Florin CONSTANTINIU
va urma - 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu